La Tortuga mediterrània

Biologia
Habita boscos mediterranis amb abundant cobertura arbustiva.
Es tracta d’una espècie força sensible al fred que presenta un període d’hibernació que varia des de l’octubre i novembre, fins al febre i el març. El període reproductor té lloc durant els mesos d’abril i març, les femelles ponen de tres a cinc ous, els quals són enterrats a uns 8 cm de profunditat. El temps d’incubació acostuma a ser de dos a tres mesos. La tortuga mediterrània pot viure molts anys i no assoleix la maduresa sexual fins als 13 anys, en el ca s de les femelles, i fins als 10 anys, en el cas dels mascles.
Es tracta d’una tortuga eminentment vegetariana, encara que ocasionalment pot menjar invertebrats (especialment cargols i llimacs).

Distribució
Es localitza únicament a Europa meridional. A la península Ibèrica i a Catalunya es troba la única població natural a la serra de l’Albera , però també trobem les poblacions reintroduïdes del Garraf i el delta de l’Ebre.


La tortuga mediterrània
La tortuga mediterrània, Testudo hermanni, està inclosa en el Conveni de Washington (apèndix II), a l’annex C-1 de la directiva d’espècies protegides de la UE. És una espècie estrictament protegida segons el Conveni de Berna, i també està protegida pel govern espanyol (BOE de 1973) i per la Generalitat de Catalunya (DOGC de 1985).


Descripció de l’espècie
Es tracta d’una tortuga terrestre que es pot assolir, com a màxim, els 20 cm de longitud dorsal de cuirassa. Aquesta cuirassa és força bombada i presenta una coloració de fons bruna o groguenca amb taques negres. Les extremitats són robustes amb ungles força desenvolupades. A la regió ventral, les taques negres es distribueixen de forma més o menys simètrica i separades per una franja groguenca. Les femelles són més grans que els mascles, els quals presenten una cua més llarga i ampla a la base, a la regió ventral de la cuirassa tenen una lleugera concavitat i també mostren la closca més allunyada del cos.

Problemàtica i conservació
Les principals amenaces que afecten les colònies de la tortuga mediterrània són els incendis forestals, la transformació i fragmentació del seu hàbitat, que origina l’aïllament de les seves poblacions, i la recol•lecció que en fan els individus per tenir-les com animals de companyia.


QUE PODEM FER ?
-Respectar els animals lliures en un entorn natural i informar l’equip investigador o l’ajuntament de Marçà de la localització de l’animal.
-Si teniu animals en captivitat, portar-los a l’ajuntament de Marçà. La vostra donació pot ser vital per la conservació de l’espècie a l’entorn de Marçà.
-Si trobeu un animal ferit, trucar als telèfons que teniu al tríptic.

Projecte d’estudi de la tortuga mediterrània a Marçà
La troballa d’una possible nova població autòctona a la serra de Llaberia, entre Marçà i Capçanes, constituiria un fet extraordinàriament important, ja que la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) és un dels rèptils més amenaçats de la península Ibèrica amb una única població autòctona coneguda fins ara a la serra de l’Albera (Alt Empordà).
D’acord amb aquestes consideracions, s’ha decidit engegar un projecte d’estudi d’un any, que té els següents objectius generals:

-Valorar l’estat de conservació, basat en el coneixement de la densitat, mida, localització i extensió de la població.
-Estudiar la demografia de la població per tal de estimar la densitat d’individus, la mida poblacional, l’estructura d’edats i la proporció de sexes.

-Avaluar l’estat de conservació de la població de la tortuga mediterrània i programar una política de gestió de la seva colònia i de hàbitat.

-Dotar d’un marc teòric la possible declaració d’una figura de protecció a l’àrea de distribució de la tortuga de terra a l’entorn de l’EIN de la serra de Llaberia.

-Iniciar una campanya de divulgació sobre educació ambiental, per tal d’implicar la població local en la conservació de la tortuga mediterrània.


Ajuntament de Marçà - Plaça de les Arenes 1 - CP.43775
Tel.977.178.000 - Fax.977.178.432
E-m@il: aj.marca@altanet.org